Shume përdorues te Windows kane probleme me Hard Diskun here pas here.

Komanda
chkdsk c: /f /r
E cila mund te ekzekutohet direkt nga Start->Run do te gjeje sektoret e demtuar dhe do te rikuperoj informacionet e lexueshme.
Uroj qe kjo komand te shpetoj nga humbja e te dhenave mbi hard diskun tuaj