Donnerstag, 15. Oktober 2015

Si dhe pse të lani duart ?- Duart duhet të lahen disa herë në ditë,
sidomos para dhe pas ngrënies, para dhe pas përdorimit të tualetit, dhe pas çdo kontakti me një zonë ose trajtimit të dyshimtë dikush që është i sëmurë
 - Duart duhet të lahen në ujë të ngrohtë rrjedhshëm, sepse uji i nxehtë shkatërron patogjene më  mire se me uje të ftohtë
- ka nevojë të lahet zona në mes gishtave, nën thonjtë, sepse mikro-organizmat  qendrojne te fshehur në numër të madh
- Sapun duhet të përdoret për të paktën 10-15 sekonda
- Pas Larjes se duarve duhet të  thahen me  peshqir të pastër ose peshqir letre


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen