Samstag, 7. März 2015

Gjeza

Mbi lumenj
Përmbi përroje
Npër të kalojnë
Njerëzit pa droje.


(Ura)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen