Samstag, 4. April 2015

Kur është prodhuar kompjuteri i juaj.

Për të pare datën e prodhimit të kompjuterit tuaj ndiq hapat:


Shkojme ne Start dhe hapim Run
Hap komandë [CMD 'Command-line']
Shkruaj DEBUG dhe pastaj df000:fff5
Pasi të shtypni ‘enter’ do të shfaqet data e prodhimit të kompjuterit tuaj sikur te fotoja e mëposhtme

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen